Танилцуулга

 • Байгуулагдсан огноо: Анх 1957 онд 5000  боть номтойгоор Засгийн газрын Номын сан нэртэйгээр байгуулагдсан. 1993 онд УИХ-ын Номын сан болсон.
 • Байршил:  Төрийн ордны  4 давхарт байрладаг
 • Үйлчилгээний хүрээ: УИХ-ын гишүүд, тэдгээрийн зөвлөх, туслахууд, УИХТГ-ын ажилтнууд мөн ЗГХЭГ болон ЕТГ-ын ажилтнууд, тэдгээрийн Ажлын алба  болон бусад Төрийн ордонд нэвтрэх эрхтэй бүх хүмүүс үйлчлүүлэх эрхтэй.
 • Үйлчилгээний төрөл: Уншлагаар болон гэрээр ном хэвлэл олгох, сканнер, дижитал аппаратаар ном хэвлэл, сонин сэтгүүлээс материал татаж өгөх, уншигчийн хүсэлтээр материалыг PDF файлаар болон e-mailаар илгээх г.м үйлчилгээг үзүүлнэ.

Бүтэц

Нийтийн уншлагын танхим, Үндсэн фонд болон ойрын фонд, ажилтнуудын өрөө, Уншлагын танхимд байрлах Хөгжлийн мэдээллийн төв

Фонд

 • Номын фонд: Үндсэн болон Ойрын фондоос бүрддэг.  Гадаад, дотоод номын фонд- 45,000 орчим боть ном хэвлэлтэй.
 • Сонин сэтгүүлийн фонд: Гадаад, дотоодын 760 гаруй нэгж хавтаслагдсан сонин, сэтгүүлүүд байдаг.
 • Судалгааны фонд:  УИХТГ-ын судалгааны төвийн  гаргасан судалгааны тайлангууд, эмхэтгэл, ботиуд г.м.
 • Хөгжлийн мэдээллийн төвийн (ХМТ) ном хэвлэл: Хэвлэмэл ба цахимаар ном хэвлэл, сонин сэтгүүлүүд. ХМТ нь 2010 онд УИХ-ын Номын сангийн Уншлагын танхимын дэргэд Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр байгуулагдсан бөгөөд ойролцоогоор 450 гаруй ном хэвлэл англи, монгол хэл дээр, сонин сэтгүүлүүд, тараах материалууд болон Монгол дахь Дэлхийн банкнаас Монголд хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийн тухай багц материалууд мөн УИХТГ-ын Судалгааны төвийн гаргасан судалгааны тайлангууд, эмхэтгэл, ботиуд, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимаас гаргасан ном хэвлэл, сэтгүүлүүд, сонингууд байдаг.
 • Сэдэвчилсэн лавлагаа: Өдөр  тутмын хэвлэлээс түүвэрлэн авсан   лавлагааны түүвэр ботиуд.
 • Тараах материалууд: Үнэгүй тараах ном хэвлэл, материал, брошюрууд гэх мэт

Номын сангийн үйлчилгээ

 • Ном хэвлэлийг гэрээр болон заалаар олгоно
 • Уншлагын танхимаар цөөхөн хувьтай ховор ном, хэвлэлээр үйлчилнэ. Мөн Хөгжлийн мэдээллийн төвийн ном хэвлэл болон бусад материалуудаар үйлчилнэ.
 • Шаардлагатай мэдээллийг олшруулах, сканердаж өгөх, уншигч хүсвэл PDF файлаар email-ээр явуулах
 • Сэдэвчилсэн лавлагаа, мэдээлэл  гаргаж өгнө.
 • Судлаачид болон бусад ажилтнуудын хүссэн мэдээллийг олж өгнө.
 •  Мэдээлэл хайх, программ ашиглах талаар заавар зөвлөгөө өгнө.
Бүртгэл рүүгээ нэвтрэх:

Шинээр нэмэгдсэн


Шинэ хэвлэгдсэн


Languages: