ListsОюу толгой төсөл

Download list Send list Print list
| Select titles to:
Ашигт малтмалын орд ашиглах хөрөнгө оруулалтын гэрээний талаарх харьцуулсан судалгаа: бусад орны туршлага, Оюу толгой ордыг ашиглах гэрээний төслийн харьцуулалт   Publication: УБ 2009 . 42хууд. 33 Holdings: Actions: Place hold Add to cart No cover image available No cover image available
Ашигт малтмалын орд ашиглах хөрөнгө оруулалтын гэрээний талаархи харьцуулсан судалгаа: Бусад орны туршлага, Оюу толгой ордыг ашиглах гэрээний төслийн харьцуулалт   Publication: УБ 2009 . 50 хууд. 33 Holdings: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд Actions: Place hold Add to cart No cover image available No cover image available
Засгийн газраас УИХ-д өргөн барьсан Оюу толгойн ордыг ашиглах хөрөнгө оруулалтын болон хувь нийлүүлэгчдийн гэрээний төслөлд хийсэн шинжилгээ, санал зөвлөмж: судалгаа   Publication: УБ 2009 . 29 33 Holdings: Actions: Place hold Add to cart No cover image available No cover image available
Засгийн газраас УИХ-д өргөн барьсан Оюу толгойн ордыг ашиглах Хөрөнгө оруулалтын Хувь нийлүүлэгчдийн гэрээний төсөлд хийсэн шинжилгээ, санал зөвлөмж   Publication: УБ 2009 . 29 хууд. 33 Holdings: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд Actions: Place hold Add to cart No cover image available No cover image available
Орд ашиглалтын цогцолбор төлөвлөгөөний хураангуй: Оюу толгой төсөл   Publication: УБ #NAME? 2005 33 Holdings: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (бэлэг солилцоо). Actions: Place hold Add to cart No cover image available No cover image available
Оюу толгой төслийг цэгнэн үзвэл by Намжим Т. Publication: -УБ.: Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. 2007 . -104 хууд. 33 Holdings: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (20158). Actions: Place hold Add to cart No cover image available No cover image available
Оюу толгой төслийг цэгнэн үзвэл by Намжим Т. Publication: УБ Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. 2009 33 Holdings: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (бэлэг солилцоо). Actions: Place hold Add to cart No cover image available No cover image available
Оюу толгой төслийн нийгэм эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээ: Эцсийн тайлан   Publication: УБ Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. 2009 . 507хууд. 33 Holdings: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (бэлэг солилцоо). Actions: Place hold Add to cart No cover image available No cover image available
Оюу толгой төсөл цэгнэл шийдэл by Намжим Т. Publication: УБ Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. 33 Holdings: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (бэлэг солилцоо). Actions: Place hold Add to cart
Оюу толгой: Эрт эдүгээ, ирээдүй by Очирбат П Publication: -УБ.: Адмон ХГ. 2010 . -281 хууд. 33 Holdings: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (21519). Actions: Place hold Add to cart No cover image available No cover image available
Оюу толгойн гэрээний төсөл дэх маргаантай асуудлуудад хийсэн дүн шинжилгээ   Publication: УБ #NAME? 33 Holdings: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (бэлэг солилцоо). Actions: Place hold Add to cart No cover image available No cover image available
Оюу толгойн ордыг ашиглах гэрээний төслийн талаарх судлаачдын шүүмж, зарим харьцуулалт: тойм судалгаа   Publication: УБ 2009 . 34 хууд. 33 Holdings: Actions: Place hold Add to cart No cover image available No cover image available
Оюу толгойн ордыг ашиглах гэрээний төслийн талаарх судлаачдын шүүмж, зарим харьцуулалт: хавсралт судалгаа   Publication: УБ 2009 . 33 хууд. 33 Holdings: Actions: Place hold Add to cart No cover image available No cover image available
Оюу толгойн ордыг нээсэн тухай by Дъяков С. ба бус Publication: УБ Соёмбо принтинг 2016 . 288хууд. 33 Holdings: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд Actions: Place hold Add to cart No cover image available No cover image available
Оюу толгойн төслийн батлагдсан гэрээнүүдийн талаарх олон нийтийн шүүмж контент анализ   Publication: УБ 2012 33 Holdings: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд Actions: Place hold Add to cart No cover image available No cover image available
Оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээ: Монгол улсад үр өгөөжтэй байх шалтгаан. Судалгаа   Publication: УБ #NAME? 2009 33 Holdings: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (бэлэг солилцоо). Actions: Place hold Add to cart No cover image available No cover image available
Уул уурхайн салбарын бодлогын зарим асуудлууд Оюу толгойн жишээн дээр гаргасан санал зөвлөмж   Publication: УБ BCI компан 2009 33 Holdings: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (бэлэг солилцоо). Actions: Place hold Add to cart
Уул уурхайн салбарын бодлогын зарим асуудлууд Оюу толгойн жишээн дээр гаргасан санал зөвлөмж   Publication: УБ BCI компан 2009 33 Holdings: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (бэлэг солилцоо). Actions: Place hold Add to cart
Уул уурхайн салбарын бодлогын зарим асуудлууд: Оюу толгойн жишээн дээр гаргасан санал зөвлөмж   Publication: УБ BCI компан 2009 33 Holdings: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (бэлэг солилцоо). Actions: Place hold Add to cart
Уул уурхайн салбарын бодлогын зарим асуудлууд: Оюу толгойн жишээн дээр гаргасан санал зөвлөмж   Publication: УБ BCI компан 2009 33 Holdings: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (бэлэг солилцоо). Actions: Place hold Add to cart

Шинээр нэмэгдсэн


Шинэ хэвлэгдсэн


Languages: