1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>
1. Номын сангийн ангилал   Publication: -УБ.: Шинжлэх ухааны академийн ХГ. 1962 . - 206 хууд. Date:1962 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
2. Номын сангийн арга ажиллагааны …   Publication: -УБ.: Шинжлэх ухааны академийн ХГ. 1962 . - 72 хууд. Date:1962 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
3. БНМАУ-ын иргэд,гадаадын монголч эрдэмтдээс дэд ба докторын...1944-74 by Базар Ш. Бүрэндалай Д Publication: -УБ.: Шинжлэх ухааны академийн ХГ. 1975 . -190 хууд. Date:1975 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
4. Эрдэм шинж. бүтээл ¹ 3/1/   Publication: -УБ.: Шинжлэх ухааны академийн ХГ. 1969 . -123 хууд. Date:1969 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
5. Эрдэм шинж. бүтээл ¹ 1/1/   Publication: -УБ.: Шинжлэх ухааны академийн ХГ. 1966 . -145 хууд. Date:1966 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
6. БНМАУ-д хэвлэгдсэн гадаадын у/з-ын ном зүй 1970-1972 by Базар Ш. Publication: -УБ.: Шинжлэх ухааны академийн ХГ. 1974 . -143 хууд. Date:1974 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
7. Номын сангийн ном сэлбэн засалт,тоноглол by Жамбаа Л. Publication: -УБ.: Шинжлэх ухааны академийн ХГ. 1962 . - 27 хууд. Date:1962 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
8. БНМАУ-д 1961-62 онуудад хэвлэгдсэнмонгол номын бүртгэл   Publication: -УБ.: Шинжлэх ухааны академийн ХГ. 1964 . -81 хууд. Date:1964 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
9. Монгол уран зохиолын тойм 1921-61 by Баянзул М. Publication: -УБ.: Шинжлэх ухааны академийн ХГ. 1965 . -280 хууд. Date:1965 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
10. Олон улсын монголч эрдэмтний П и/х   Publication: -УБ.: Шинжлэх ухааны академийн ХГ. 1972 . - 368 хууд. Date:1972 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
11. Анагаах ухааны э/ш бичиг ¹ 11,19   Publication: -УБ.: Шинжлэх ухааны академийн ХГ. 1968 . - 115 хууд. Date:1968 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
12. БНМАУ-д хэвлэгдсэн гадаадын у/з,у/з-ын судлалын ном зүй 1973-1974 by Базар Ш. Publication: -УБ.: Шинжлэх ухааны академийн ХГ. 1976 . -149 хууд. Date:1976 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
13. БНМАУ-д хэвлэгдсэн гадаадын у/з,у/з-ын судлалын ном зүй 1973-1975 by Базар Ш. Publication: -УБ.: Шинжлэх ухааны академийн ХГ. 1976 . -149 хууд. Date:1976 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
14. Нийгэм у/т,утга зохиолын ном зүй by Данзан Д. Publication: -УБ.: Шинжлэх ухааны академийн ХГ. 1975 . -117 хууд. Date:1975 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
15. Эрдэм шинжилгээний бүтээл ¹ 11   Publication: -УБ.: Шинжлэх ухааны академийн ХГ. 1972 . - 294 хууд. Date:1972 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
16. БНМАУ-д 1961-62 онуудад хэвлэгдсэн монгол номын бүртгэл   Publication: -УБ.: Шинжлэх ухааны академийн ХГ. 1964 . -81 хууд. Date:1964 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
17. БНМАУ-д урлагийн талаар хэвлэгдсэн зүйлийн бүртгэл   Publication: -УБ.: Шинжлэх ухааны академийн ХГ. 1965 . -64 хууд. Date:1965 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
18. Номын сангийн каталог by Жамба Л. Publication: -УБ.: Шинжлэх ухааны академийн ХГ. 1966 . - 29 хууд. Date:1966 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
19. Хүүхдийн уран зохиол ном хэвлэл I. by Лувсандэндэв Publication: -УБ.: Шинжлэх ухааны академийн ХГ. 1969 . -293 хууд. Date:1969 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
20. Хүүхдийн уран зохиол ном хэвлэл П. by Лувсандэндэв Publication: -УБ.: Шинжлэх ухааны академийн ХГ. 1970 . -262 хууд. Date:1970 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>
Languages: