1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>
1. БНМАУ-ын түүх Боть 1   Publication: -УБ.: Улсын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо ХГ. 1966 . - 496 хууд. Date:1966 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
2. БНМАУ-ын түүх Боть 2   Publication: -УБ.: Улсын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо ХГ. 1968 . - 621 хууд. Date:1968 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
3. БНМАУ-ын түүх Боть 3   Publication: -УБ.: Улсын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо ХГ. 1969 . - 791 хууд. Date:1969 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
4. Орос-монгол нэр томъёоны толь Б.2 by Вандуй Э. Publication: -УБ.: Улсын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо ХГ. 1970 . -560 хууд. Date:1970 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
5. Түмэн дугаарын дээж   Publication: -УБ.: Улсын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо ХГ. 1966 . - 243 хууд. Date:1966 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
6. Эрдэм шинж. бичиг Х боть. МУИС.   Publication: -УБ.: Улсын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо ХГ. 1967 . - 106 хууд. Date:1967 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
7. Эрдэм шинж. бичиг ҮП боть. ¹ 2/14/   Publication: -УБ.: Улсын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо ХГ. 1963 . -75 хууд. Date:1963 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
8. Эрдэм шинж. заах аргын бичиг Үб.¹2   Publication: -УБ.: Улсын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо ХГ. 1960 . - 96 хууд. Date:1960 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
9. Номын сангийн ажил by Цэдэндорж Б Publication: -УБ.: Улсын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо ХГ. 1960 . - 168 хууд. Date:1960 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
10. Монгол тогтмол хэвл.түүхэн тэмдэглэл by Дэлэг Г. Publication: -УБ.: Улсын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо ХГ. 1965 . - 416 хууд. Date:1965 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
11. Ш/у ба нийгмийн дэвшил by Балхаажав Ц. Publication: -УБ.: Улсын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо ХГ. 1964 . - 106 хууд. Date:1964 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
12. Мэргэдийн мянган сургаал   Publication: -УБ.: Улсын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо ХГ. 1967 . -207 хууд. Date:1967 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
13. БНМАУ-д сүм хийд лам нарын асуудлыг шийдвэрлэсэн нь by Пүрэвжав С. Publication: -УБ.: Улсын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо ХГ. 1965 . -262 хууд. Date:1965 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
14. Соц-ын аугаа их ялалтын 50 жил by Брежнев Л.И. Publication: -УБ.: Улсын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо ХГ. 1967 . - 79 хууд. Date:1967 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
15. Шашин ба лам нарын асуудалд by Самбуу Ж. Publication: -УБ.: Улсын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо ХГ. 1961 . -176 хууд. Date:1961 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
16. Байгалийн үзэгдэл ба сүсэг бишрэл by Доржжанцан Publication: -УБ.: Улсын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо ХГ. 1967 . -63 хууд. Date:1967 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
17. БНМАУ-ын гадаад харилцааны бар бич ЭМХТП   Publication: -УБ.: Улсын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо ХГ. 1966 . - 182 хууд. Date:1966 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
18. МХЗЭ-ийн дайчин замналын хуудсууд   Publication: -УБ.: Улсын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо ХГ. 1966 . -175 хууд. Date:1966 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
19. Дэлхийн олон нийтийн байгууллагуудын тухай лавлах   Publication: -УБ.: Улсын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо ХГ. 1964 . -94 хууд. Date:1964 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
20. Дэлхий дахины эмэгтэйчүүдийн их хурал   Publication: -УБ.: Улсын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо ХГ. 1964 . -118 хууд. Date:1964 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>
Languages: