1 2 3 4 Next >>
1. Ажил хэрэгч эмэгтэй by БолормааМ. Publication: -УБ: УИХ-ын ХГ 2001 . 30 хууд. Date:2001 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
2. Миний сэтгүүл зүй by Х.Цэвлээ Publication: -УБ: УИХ-ын ХГ 2004 . -291 хууд. Date:2004 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
3. Зүрхний бичээс by Х.Цэвлээ Publication: -УБ: УИХ-ын ХГ 2003 . -207 хууд. Date:2003 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
4. Төрийн мэдээлэл : Монгол улсын олон улсын гэрээ б.П   Publication: -УБ: УИХ-ын ХГ 2005 . -602 хууд. Date:2005 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
5. Төрийн мэдээлэл : Монгол улсын олон улсын гэрээ б.II   Publication: -УБ: УИХ-ын ХГ 2005 . -602 хууд. Date:2005 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
6. Монгол улсын их хурал 2000-2004   Publication: -УБ: УИХ-ын ХГ 2004 . -228 хууд. Date:2004 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
7. Төрийн мэдээлэл : Монгол улсын олон улсын гэрээ : Тусгай дугаар : б.III   Publication: -УБ: УИХ-ын ХГ 2006 . -603 - 862 хууд. Date:2006 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
8. Төрийн мэдээлэл : Монгол улсын олон улсын гэрээ : Тусгай дугаар : б.II   Publication: -УБ: УИХ-ын ХГ 2006 . -603 - 862 хууд. Date:2006 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
9. Монгол Улсын Үндсэн хууль, МУ-ын Их Хурлын тухай хууль, МУ-ын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэг батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоол, МУ-ын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэг   Publication: -УБ: УИХ-ын ХГ 2006 . - 176 хууд. Date:2006 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
10. МУ-ын Үндсэн хууль,МУ-ын Их Хурлын тухай хууль, МУ-ын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэг батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоол, МУ-ын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэг   Publication: -УБ: УИХ-ын ХГ . - 176 хууд. Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
11. Төрийн мэдээлэл Тусгай дугаар : Монгол улсын олон улсын гэрээ Боть IY   Publication: -УБ: УИХ-ын ХГ 2006 . -863 - 1063 хууд. Date:2006 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
12. УИХ-ын номын сан дахь 1990-2005 оны хуулийн хол-богдолтой монгол номын номзүйн бүртгэл   Publication: -УБ: УИХ-ын ХГ 2006 . -72 хууд. Date:2006 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
13. Төрийн мэдээлэл Тусгай дугаар Ү боть МУ-ын олон улсын гэрээ хэлэлцээрүүдийн эмхтгэл   Publication: -УБ: УИХ-ын ХГ 2006 . -1067 - 1244 хууд. Date:2006 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
14. Төрийн мэдээлэл Тусгай дугаар Ү боть МУ-ын..   Publication: -УБ: УИХ-ын ХГ . -1067 - 1244 хууд. Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
15. Монгол Улсын анхны байнгын Парламент : 1990-1992   Publication: -УБ: УИХ-ын ХГ 2007 . -196 хууд. Date:2007 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
16. Ажлын байран дахь бэлгийн дарамтлалын эсрэг сэтгүүлчдэд зориулсан гарын авлага by Болормаа М Publication: -УБ: УИХ-ын ХГ 2007 . - 28 хууд Date:2007 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
17. Улсын Их Хурлын 2007 оны намрын ээлжит чуулганы үйл ажиллагааны талаархи нэгдсэн танилцуулга   Publication: -УБ: УИХ-ын ХГ 2007 . - 120 хууд. Date:2007 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
18. Төрийн мэдээлэл Монгол улсын олон улсын гэрээ : Тусгай дугаар : б.YI   Publication: -УБ: УИХ-ын ХГ 2006 . -1245 - 1503 хууд. Date:2006 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
19. Төрийн мэдээлэл Монгол улсын олон улсын гэрээ: Тусгай дугаар : б.YI   Publication: -УБ: УИХ-ын ХГ 2006 . -1245 - 1503 хууд. Date:2006 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
20. Төрийн мэдээлэл Монгол улсын олон улсын гэрээ: Тусгай дугаар : б.YII   Publication: -УБ: УИХ-ын ХГ 2007 . -1505 - 1828 хууд. Date:2007 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
1 2 3 4 Next >>
Languages: