1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>
1. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн эрх зүй by Д,Лүндээжанцан Ч,Энхбаатар Publication: -УБ.: Адмон ХГ 1996 . -252 хууд. Date:1996 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
2. Хүний эрх, Шүүх эрх мэдлийн салбар дахь х/эрх   Publication: -УБ.: Адмон ХГ 1996 . -212 хууд. Date:1996 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
3. Цэдэнбал 1984 by Ш,Г,Надиров Publication: -УБ.: Адмон ХГ 1997 . -196 хууд. Date:1997 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
4. Цэдэнбал 1984. by Ш,Г,Надиров Publication: -УБ.: Адмон ХГ 1997 . -196 хууд. Date:1997 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
5. Монголын хүний хөгжлийн илтгэл, 1997   Publication: -УБ.: Адмон ХГ 1997 . - 79 хууд. Date:1997 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
6. Тогтвортой хөгжлийн үзүүлэлтийн систем   Publication: -УБ.: Адмон ХГ 1996 . - 301 хууд. Date:1996 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
7. Иргэний нийгмийн онол, практикийн зарим   Publication: -УБ.: Адмон ХГ 1997 . -178 хууд. Date:1997 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
8. Монгол Улс ХХ1 зуунд   Publication: -УБ.: Адмон ХГ 1997 . -263 хууд. Date:1997 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
9. Төрийн онол by Н,Лүндэндорж Publication: -УБ.: Адмон ХГ 1997 . -179 хууд. Date:1997 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
10. Тал нутгийн тэмдэглэл by Ш,Рёотаро Publication: -УБ.: Адмон ХГ 1997 . -160 хууд. Date:1997 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
11. Бурхан багшийн 12 зохионгуйн тайлбар /Х1Ү зуун by Д,Цэрэнсодном Ц,Хадаа Publication: -УБ.: Адмон ХГ 1997 . - 140 хууд. Date:1997 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
12. Менежмент by Б,Норжванчиг П,Мөнх Publication: -УБ.: Адмон ХГ 1997 . -228 хууд. Date:1997 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
13. Монгол улсын төр, эрх зүйн түүхэн уламжлал by Ж.Болдбаатар,Д.Л Publication: -УБ.: Адмон ХГ 1997 . 393 хууд. Date:1997 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
14. Монгол улсын улаан ном   Publication: -УБ.: Адмон ХГ 1997 . -388 хууд. Date:1997 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
15. Монголын уламжлалт эмнэлэгт эмийн ургамлыг by У,Лигаа Publication: -УБ.: Адмон ХГ 1997 . - 396 хууд. Date:1997 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
16. Монголын уламжлалт эмнэлэгт эмийн ургамлыг хэрэглэх жор ба арга, Дэд дэвтэр by У,Лигаа Publication: -УБ.: Адмон ХГ 1997 . - 396 хууд. Date:1997 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
17. Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, аудитийн холбогдолтой хууль, тогтоомжийн эмх. № 1   Publication: -УБ.: Адмон ХГ 1998 . -288 хууд. Date:1998 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
18. Түүхийн судлал, Т ХХХ, Д,1-14   Publication: -УБ.: Адмон ХГ 1997 . -158 хууд. Date:1997 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
19. Монголын төв нутаг дахь Түрэгийн хүн чулуу by Д,Баяр Publication: -УБ.: Адмон ХГ 1997 . - 148 хууд. Date:1997 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
20. Өвлийн шуургат шөнө by Н,Банзрагч Publication: -УБ.: Адмон ХГ 1997 . - 132 хууд. Date:1997 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>
Languages: