1. Хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах төр эрхийн онолын зарим асуудал by О.Амархүү Publication: -УБ.: УХГ. 1979 . -175 хууд. Date:1979 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
2. БНМАУ-ын захиргааны эрх by Чимид Б Publication: -УБ.: УХГ. 1973 . -414 хууд. Date:1973 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
3. Багийн өнгөрсөн, одоо, ирээдүй.(Монгол Улсын Төрийн байгууламжийн язгуур нэгж,түүний удирдлага by Чимид Б. Publication: -УБ.: Интерпресс ХГ 2002 . -185 хууд. Date:2002 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
4. Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал : Нутгийн удирдлага : Дэвтэр 3. by Чимид Б. Publication: #NAME? 2004 . -268 хууд. Date:2004 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
5. Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал: Нийтлэг асуудал 1-р боть by Чимид Б Publication: -УБ.: Адмон ХГ 2004 . -235 хууд. Date:2004 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
6. Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал: Хүний эрх,шүүх эрх мэдэл 2-р боть by Чимид Б Publication: -УБ.: Адмон ХГ 2004 . -235 хууд. Date:2004 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
7. Үндсэн хууль дээдлэн шүтэх ёс by Чимид Б Publication: #NAME? 2006 . -152 хууд. Date:2006 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
8. Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал by Чимид Б Publication: -УБ.: Адмон ХГ 2002 . -235 хууд. Date:2002 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
9. Өнөөгийн улс төр хуульчийн нүдээр by Чимид Б Publication: -УБ.: Адмон ХГ. 2006 . -206 хууд. Date:2006 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
10. Сонгуульд суралцахуй : Тогтолцоо үйл явц, эрх зүй by Чимид Б. Publication: -УБ.: Адмон ХГ 2008 . - 312 хууд. Date:2008 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
11. Үндсэн хуулийн мэдлэг by Чимид Б. Publication: #NAME? 2008 . - 496 хууд. Date:2008 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
12. Төр, нам, эрх зүйн шинэтгэлийн эгзэгтэй асуудал 1-р дэвтэр by Чимид Б Publication: -УБ.: Адмон ХГ 2008 . -246 хууд. Date:2008 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
13. Төр, нам, эрх зүйн шинэтгэлийн эгзэгтэй асуудал 2-р дэвтэр by Чимид Б Publication: -УБ.: Адмон ХГ 2008 . -238 хууд. Date:2008 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
14. Сонгуулийн тогтолцоонд ард түмэн, түүний Үндсэн хууль буруутай юу ! Үндсэн хуульт ёсны төлөвшил цувралын IY by Чимид Б. Publication: -УБ.: Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. 2011 . - 184 хууд. Date:2011 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
15. Үндсэн хуулийн эхийг баригч : Дэвтэр 1 by Амарсанаа Ж Publication: УБ Адмон ХГ 2010 Date:2010 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
16. Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал: нийтлэг асуудал, хүний эрх, шүүх эрх мэдэл. Нутгийн удирдлага by Чимид Б. Publication: УБ 2016 . 486хууд. Date:2016 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (3),

Actions: Place hold Add to cart
17. Сумын судалгаа: онол, арга зүйн судалгаа by Чимид Б. Publication: УБ 2004 Date:2004 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
18. Төр нам эрх зүйн шинэтгэлийн эгзэгтэй асуудлууд. 1-р дэвтэр by Чимид Б Publication: УБ Адмон 2008 . 246х Date:2008 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
19. Төр нам эрх зүйн шинэтгэлийн эгзэгтэй асуудлууд. 2-р дэвтэр by Чимид Б Publication: УБ Адмон 2008 . 237х Date:2008 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
20. Чулуужсан мод: Хүн, хүний нийгэм, улс төр, эдийн засаг, улс орны хөгжил дэвшлийн асуудлаарх нийтлэлүүд by Чимид Б. Publication: УБ 2019 . 272х. Date:2019 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
Languages: