1. Зөв бичих зүйн лавлах by Сүхбаатар Ц Лувсандорж Ж Publication: -УБ.: УХГ. 1983 . - 80 хууд. Date:1983 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
2. Нийгмийн даатгалын үүсэл, хөгжил, шинэчлэл / Ред.Ц.Сүхбаатар by Ванданмагсар Д. Publication: -УБ.: Хаш эрдэнэ ХГ 2002 . -496 хууд. Date:2002 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
3. Илтгэх урлаг by Сүхбаатар Ц ба бус Publication: -УБ.: 2004 . -192 хууд. Date:2004 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
4. Монгол хэлний найруулга зүй by Сүхбаатар Ц Publication: -УБ.: 2004 . -386 хууд. Date:2004 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
5. Монгол хэлний найруулга зүй by Сүхбаатар Ц Publication: -УБ.: 2006 . - 489 хууд. Date:2006 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
6. Монгол улсын анхдагч салбаруудын дотоод нөөц боломжид тулгуурлан эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах, оновчтой бүтцийг бүрдүүлэх онол арга зүйн асуудал by Сүхбаатар Ц. Publication: УБ Арилдал ХХК 2017 . 274х. Date:2017 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
7. Хөгжлийн эдийн засаг: сурах бичиг by Сүхбаатар Ц. Publication: УБ Арилдал 2018 . 265х. Date:2018 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
Languages: