1. Монгол тогтмол хэвл.түүхэн тэмдэглэл by Дэлэг Г. Publication: -УБ.: Улсын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо ХГ. 1965 . - 416 хууд. Date:1965 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
2. Монголын хэвлэл by Дэлэг Г. Publication: -УБ.: УХГ. 1972 . - 392 хууд. Date:1972 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
3. Хэвлэлийн онол дадлага by Дэлэг Г Үржинбадам Publication: -УБ.: УХГ. 1983 . - 227 хууд. Date:1983 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
Languages: