1. Хүний эрх,Олон улсын ба үндэсний эрх зүйн by Амарсанаа Ж, Publication: #NAME? 2000 . -152 хууд. Date:2000 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
2. Эвлэлдэн нэгдэх эрх: Төрийн бус байгууллагын стандарт.Гарын авлага by Амарсанаа.Ж Publication: -УБ.: Адмон ХГ 2001 . - 95 хууд. Date:2001 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
3. Монгол улсын Үндсэн хууль: баримт бичиг by Амарсанаа Ж. Publication: #NAME? 2004 . -604 хууд. Date:2004 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
4. Англи-орос-герман-монгол олон улсын эрх зүйн толь by Амарсанаа Ж Publication: #NAME? 2004 . -896 хууд. Date:2004 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
5. Ардчилсан эрх зүйт ёс by Амарсанаа Ж Publication: 2009 . -344 хууд. Date:2009 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
6. Монгол улсын Үндсэн хуулийн үгийн сангийн чуулган. by Амарсанаа Ж. ба бус. Publication: #NAME? 2011 . -474 хууд. Date:2011 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
7. Монгол улсын үндсэн хуулийн товчоон. by Амарсанаа Ж. Publication: -УБ.: Адмон ХГ 2012 . -771 хууд. Date:2012 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
8. Үндсэн хуулийн маргаан by Амарсанаа Ж. Publication: 2012 Date:2012 Availability: Copies available: (), (), (),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
9. Монгол улсын үндсэн хуулийн үгийн сангийн чуулган. /Зохиогч Амарсанаа Ж. ба бус by Амарсанаа Ж. Publication: 2011 Date:2011 Availability: Copies available: (),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
10. Үндсэн хуулийн эхийг баригч : Дэвтэр 1 by Амарсанаа Ж Publication: УБ Адмон ХГ 2010 Date:2010 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
11. Монгол улсын үндсэн хуульд орсон харь үг by Амарсанаа Ж. Publication: УБ Мэргэн их Монгол 2014 . 188хууд. Date:2014 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
12. Гадаад харилцаа: Эрх зүйн баримт бичгийн эмхэтгэл by Амарсанаа Ж. Publication: УБ ХЗҮХ хэвлэх үйлдвэри 2012 . 528хууд. Date:2012 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
13. Монгол Улсын төрийн бэлгэ тэмдэг by Амарсанаа Ж., Энхжин Ц. Publication: УБ Мэргэн Их Монгол . 262х. Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1), Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Ойрын фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
14. Үндсэн хуулийн эхийг баригч 1-р дэвтэр by Амарсанаа Ж. Publication: УБ 2019 . 465х. Date:2019 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
15. Ардчилсан эрх зүйт ёс by Амарсанаа Ж. Publication: УБ 2009 . 344х. Date:2009 Availability: Copies available: Монгол Улсын Их Хурлын Номын сан-Үндсэн фонд (1),

Actions: Place hold Add to cart
No cover image available No cover image available
Languages: