Эрхэм зорилго
Ардчилсан засаглалын парламентыг бэхжүүлэх зорилтын хүрээнд УИХ-ын хууль тогтоох үйл ажиллагааны чанар стандартыг сайжруулах, УИХ-ын гишүүдийг мэдээлэл, судалгаа, лавлагаагаар шуурхай хангах, мэдээллийн нээлттэй сүлжээг бий болгоход УИХ-ын судалгааны төв болон Номын сангийн ажил үйлчилгээ чиглэгдэнэ.

Шинэ номын мэдээ №14

Тус номын санд ирсэн хамгийн сүүлийн шинэ номын талаар мэдээллийг энд дарж үзнэ үү. 

( 2015-11-01-д хэвлэгдсэн)

News ...

Номын санд нэвтрэх:     

Шинээр нэмэгдсэн


Шинэ хэвлэгдсэн


Languages: